Sandkasseterapi – Sandplay

Sandkasse terapi – Sandplay

Sandplay som terapeutisk metode adskiller sig nok fra det, de fleste forbinder med terapi, nemlig at hovedvægten er på samtalen. Sandplay er kreativt udtryk med sand, vand og symboler i sandkasserne i terapilokalet. Metoden er udviklet af Dora Kalff i 1950´erne, og har rod i Jungs analytiske og symbolske psykologi .
Arbejdet i sandkasserne giver mennesker i alle aldre muligheder for at vise deres problemer og fortrængninger uden ord. Denne terapiform giver direkte adgang til det ubevidste, og er velegnet til at få øje på og bearbejde sprogløse traumer og fortrængte eller uerkendte problemstillinger.
Metoden er meget velegnet til børn fra ca. 4 års alderen og op. Børn har som regel umiddelbar adgang til deres intuition og kreative, ikke sproglige udtryk. De leger og tegner, og det er stort set det samme, der foregår i sandkassen. I sandkassen kan de vise os, hvordan de har det, og hvad de er optaget af. De kan udspille deres indre konflikter, give udtryk for deres følelser og øve sig i at løse deres problemer.

Men sandplay er også en velegnet terapeutisk metode for unge, voksne og gamle. Mange mennesker stopper med at udtrykke sig gennem leg og tegning, når de bliver voksne og bruger hovedsagelig talesproget til at udtrykke sig. For mange er det berigende at udtrykke sig kreativt, og det kan give indsigter i vores indre liv, som vi måske ikke havde ord for.
Indsæt fotos

I mit terapilokale har jeg 2 sandkasser på ca. 50×70 cm, en med tørt sand og en med fugtigt sand. Langs væggen er der reoler fyldt med ting, der repræsenterer alle aspekter af livet. Her bor alfer og trolde, troldmænd og hekse, prinser og prinsesser, superhelte og skurke, mødre og børn, mænd og ægtepar, sørøvere, skattekister, penge, begravelseskister, skeletter og spøgelser. Her er religiøse figurer og symboler. Her er alle slags dyr, fugle, planter, blomster, strandskaller, sten, mineraler og krystaller. Her er køretøjer, bygninger, møbler og legetøj og meget mere.
Indsæt fotos


En terapi med voksne starter med en samtale om dit problem, og hvilket mål du har med terapien. Derefter arbejder du i sandkassen. Arbejdet i sandkassen kan forgå i stilhed og altid i dit eget tempo. Jeg er ved siden af og sammen med dig og støtter dig i din proces. Metoden er omsorgsfuld og respektfuld over for dit udtryk. Når billedet i kassen er færdigt, kan det danne udgangspunkt for samtale mellem dig og mig, men du kan også vælge, at lade billedet stå for sig selv. Sandplay har en helbredende virkning i sig selv, og man behøver ikke at sætte ord på. Men det kan også kan være et værdifuldt supplement til samtaleterapi.
Terapi med børn indledes altid med en samtale med forældrene alene uden barnet. Her fortæller forældrene om barnets ressourcer og vanskeligheder, og hvad formålet med terapien er. Når barnet kommer første gang, taler jeg med barnet om, hvorfor vi er sammen og forklarer, hvad vi skal lave sammen. Jeg sørger for at terapitimerne foregår på samme måde hver gang, så barnet bliver tryg i den velkendte ramme. Nogle gange er forældrene med i lokalet under terapien, andre gange foretrækker barnet eller forældrene, at barnet er her alene.